OFICIUL STARII CIVILE SECTOR 2 – BUCURESTI

OFICIUL STARII CIVILE SECTOR 2 – BUCURESTI

Daca vrei sa vezi si mai multe filme studioblitz te invitam la noi pe site

SERVICIUL DE STARE CIVILA

STR. OLARI NR.19 , SECTOR 2

Tel. 021.252.02.74

Casatoriile se oficiaza

în Str. Chiristigiilor nr. 11-13.

Prezenta fotografului la cununia civila se face numai pe baza de programare la 0770720949. Pret 300 de lei, fara limita de fotografii.
oficiul starii civile sector 2 bucuresti

oficiul starii civile sector 2 bucuresti

BIROUL CASATORII

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA ÎNCHEIERII CASATORIEI:

1. Declaraţia scrisă de căsătorie (completată personal la ghişeu de către viitorii soţi);
2. Actele de identitate ale viitorilor soţi în original şi copie xerox;
3. Certificatele de naştere în original şi copie xerox;
4. Certificatele medicale prenupţiale care sunt valabile 14 zile de la data emiterii acestora de către unitatea sanitară, care trebuie să conţină   menţiunea expresă „se poate căsătorii”  şi „testat HIV”.
5. Declaraţia pe propria răspundere a soţilor că nu cunosc nici un motiv de natură legală care să împiedice încheierea căsătoriei;
6. Convenţia matrimonială autentificată de notarul public, în situaţia în care regimul matrimonial ales este regimul separaţia de bunuri sau regimul comunităţii convenţionale;
7. Cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate /convenţii/acorduri de asistenţă juridică în materie civilă sau de drept al familiei, precum şi cetăţenilor statelor care nu au misiune diplomatică acreditată în România fac dovada îndeplinirii condiţiilor de fond cerute de legea lor naţională pentru încheierea căsătoriei, cu documente justificative eliberate de autorităţile competente ale statului de cetăţenie şi declaraţie notarială a soţilor  că îndeplinesc condiţiile necesare încheierii căsătoriei în România.
8. Acte în original şi în copii, traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare dacă este cazul cum ar fi:
a. certificatul de deces al fostului soţ;
b. certificatul de despărţenie sau de divorţ (eliberat în perioada anilor 1951-1960)
c. certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunea de desfacere a căsătoriei;
d. sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă pentru divorţurile pronunţate între 8.10.1966 şi 31.07.1974,
cu menţiunea că s-a înscris divorţul pe actul de căsătorie în termen de 60 de zile de la pronunţare;
e. hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă  de desfacere a căsătoriei în original şi copie xerox  sau certificat de divorţ în original şi copie xerox;
şi după caz:
a. aprobarea primarului pentru încheierea căsătoriei în afara sediului
Primăriei pentru motive bine întemeiate;
b. aprobarea primarului pentru încheierea căsătoriei înainte de termenul legal pentru motive bine întemeiate;
după caz  dosarul de căsătorie mai cuprinde:
c. autorizaţia dată de instanţa de tutelă în cazul existenţei unor impedimente referitoare la gradul de rudenie firească şi adopţie în cazul existenţei unor impedimente referitoare la rudenia firească şi adopţie;
d. minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate casători , în temeiul unui aviz medical, cu încuviinţarea părinţilor săi, ori , după caz, a tutorelui şi cu autorizaţia instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie minorul are domiciliul.
e. dovada eliberată ori autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România în cazul căsătoriei unui cetăţean străin dincare să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de fond cerute de legea sa  naţională pentru încheierea căsătoriei;
f. declaraţia notarială a cetăţeanului apatrid sau străin din care să rezulte că sunt îndeplinite toate condiţiile cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în cazul în care pentru statul respectiv nu există misiune diplomatică sau oficiu consular acreditat în România;
g. dovada eliberată de către Ministerul Afacerilor Externe – Direcţia Protocol Naţional din care să rezulte că un anumit stat nu are reprezentanţă diplomatică în România;
h. prezentarea autorizaţiei traducătorului sau interpretului în cazul căsătoriei  cetăţenilor străini care nu cunosc limba română sau a surdomuţilor.
i. aprobarea ministrului apărării naţionale, a ministrului administraţiei şi internelor, a ministrului de justiţie ori a conducătorilor serviciilor de stat specializate în domeniul apărării şi siguranţei naţionale, în cazul căsătoriei cadrelor militare active(ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri)  cu cetăţean apatrid sau străin sau  care nu are exclusiv cetăţenia română ;
j. declaraţia notarială a cetăţeanului străin sau apatrid din care să rezulte că nu este căsătorit.
9. taxa extrajudiciară de timbru în valoare de 2 Ron pentru fiecare soţ, achitată la oficiile poştale de pe raza sectorului 2 în contul RO 35 TREZ70221340202XXXXX
10. Dosar cu şină;
11. Dosarul se depune cu 10 zile calendaristice înainte de data oficierii căsătoriei. În cele 10 zile  sunt incluse atât ziua  depunerii dosarului cât  şi data oficierii căsătoriei;

PROGRAM CU PUBLICUL

Tel. 021.315.97.26

Orar: L-V: 9-15

Duminica: NU SE OFICIAZA CASATORII
AdresaSTR. OLARI NR.19 , SECTOR 2, Bucuresti
Tel. 021.252.02.74
Email:
Web: www.ps2.ro


Vizualizare hartă mărită

Alte oficii de stare civila in Bucuresti, acte si programari pentru cununia civila:
Oficiul starii civile sector 1 Bucuresti
Oficiul starii civile sector 3 Bucuresti
Oficiul starii civile sector 4 Bucuresti
Oficiul starii civile sector 5 Bucuresti
Oficiul starii civile sector 6 Bucuresti

Alte oficii de stare civila judetul Ilfov, acte si programari pentru cununia civila:
Oficiul starii civile Otopeni

Alte oficii de stare civila din Romania, acte si programari pentru cununia civila:
Oficiul starii civile Brasov
Oficiul starii civile Piatra neamt
Oficiul starii civile Valcea
Oficiul starii civile Cluj
Oficiul starii civile Botosani
Oficiul starii civile Alba Iulia
Oficiul starii civile Galati
Acte cununie civila Hunedoara
Acte cununie civila Maramures
Acte cununie civila Sibiu
Acte cununie civila Sighisoara
Acte cununie civila Tulcea
Acte cununia civila Vaslui

Daca vrei sa vezi si mai multe filme studioblitz te invitam la noi pe site

Despre autor

Echipa StudioBlitz

Numele meu este Sorin Latia, fondatorul www.studioblitz.ro si blog.studioblitz.ro. Iti urez bine ai venit pe website!

Adauga un comentariu

Leave a Comment