Actele necesare pentru cununia civilă Sibiu

  1. Pentru cei aflaţi la prima căsătorie:

– Certificate de naştere în original şi copie (nelegalizată)

Daca vrei sa vezi si mai multe filme studioblitz te invitam la noi pe site

– Certificate medicale prenupţiale (eliberate cu cel mult două săptămâni înainte de căsătorie)

– Actele de identitate sau paşapoartele (pentru cetăţenii străini şi pentru cetăţenii români care domiciliază în străinătate), în original şi copie, valabile la data depunerii actelor şi la data încheierii căsătoriei (cel puţin unul dintre solicitanţi să aibă domiciliul sau reşedinţa în localitatea unde se oficiază căsătoria)

– Declaraţia de căsătorie

Daca vrei sa vezi si mai multe filme studioblitz te invitam la noi pe site

– Un plic timbrat autoadresat

Actele se depun la Starea Civilă cu minimum 10 zileî înainte de oficializarea căsătoriei.

  1. Pentru cei care nu sunt la prima casatorie:

În cazul în care căsătoria anterioară a fost desfăcută prin divorţ sau decesul unuia dintre soţi, solicitanţii mai au nevoie, după caz, de următoarele acte:

– Sentinţa de divorţ în 2 exemplare, ambele rămase definitive şi legalizate şi timbre fiscale sau chitanţa C.E.C. în valoare de 0.5 lei (în cazul în care căsătoria anterioară a fost încheiată în localitatea unde se oficiază căsătoria)

Daca vrei sa vezi si mai multe filme studioblitz te invitam la noi pe site

– În cazul în care căsătoria anterioară a fost încheiată în altă localitate, se va depune un singur exemplar din sentinţa rămasă definitivă şi legalizată

– Certificatul de deces al celui decedat, în original şi copie nelegalizată

– În cazul în care din căsătoria anterioară au rezultat copii şi aceştia sunt în ingrijirea soţului/soţiei care se recăsătoreste, se vor prezenta certificatele de naştere în original şi copie nelegalizată

– La data încheierii căsătoriei, conform legislaţiei în vigoare viitorii soţi vor fi insoţiţi de doi martori, cu buletinele de identitate valabile.

  1. Căsătoria cu cetăţean străin sau între cetăţeni străini:

– Certificatul de naştere, original, copie şi traducere legalizată

– Actul care atesta ca a fost desfacută căsătoria anterioară sau a încetat, original, copie şi traducere legalizată

– Dovada de la autorităţile locale, în cazul în care există convenţie între România şi statul respectiv

– Dacă această convenţie nu există, dovada se va elibera de Ambasada statului respectiv (dovada va cuprinde, în mod obligatoriu faptul că, în conformitate cu legea naţională sunt îndeplinite condiţiile de fond şi că se poate căsători în România)

– În cazul în care ambii soţi sunt cetăţeni străini sau cu domiciliul în străinătate va fi necesar să se facă dovada şederii în municipiul în care se va solicita efectuarea căsătoriei în intervalul cuprins între data depunerii actelor şi data oficierii căsătoriei

Actele necesare la înregistrarea căsătoriei pentru cetăţeni români cu domiciliul în România:

Daca vrei sa vezi si mai multe filme studioblitz te invitam la noi pe site

– Actele de identitate (B.I. sau C.I. ) în original  + copii xerox

– Certificatele de naştere în original + copii xerox

– Certificatele medicale privind starea sănătăţii(prenupţiale).Certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii(inclusiv data oficierii căsătoriei) şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana „Se poate căsători”

– Actele în original din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare (dacă este cazul).Aceste acte pot fi :

  1. a) certificatul de deces al fostului soţ în original şi copie xerox
  2. b) sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă, în original şi copie xerox
  3. c) certificat de naştere sau de căsătorie cu menţiunea de desfacere a căsătoriei.

Precizări:

Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi, în scris, la primăria locului de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre ei, cu 10 zile calendaristice înainte de ziua oficierii căsătoriei (se ia în calcul atât ziua depunerii actelor cât şi ziua oficierii căsătoriei).

Actele necesare pentru incheierea căsătoriei se depun în zilele de:

–  luni: orele : 8 00 – 10 30 şi 13 30 – 15 30

–  marţi: orele : 8 00 – 10 30 şi 13 30 – 15 30

–  miercuri: orele: 8 00 – 10 30 şi 13 30 – 15 30

Căsătoriile se oficiază în zilele de: miercuri, joi şi vineri.

Oficierea căsătoriei se poate face numai după împlinirea termenului de 10 zile de la depunerea actelor de către viitorii soţi, termen în care se cuprind atât ziua în care a fost făcută declaraţia de căsătorie (s-au depus actele necesare) cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.

Programul de lucru cu publicul:

Activităţi în ghişeu LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI SÂMBĂTĂ
Ghişeul naşteri – transcrieri 8.00-10.30
13.30-15.30
8.00-10.30
13.30-15.30
8.00-10.30
13.30-15.30
8.00-10.30
13.30-15.30
8.00-11.00
Ghişeul căsătorii 8.00-10.30
13.30-15.30
8.00-10.30
13.30-15.30
8.00-10.30
13.30-15.30
8.00-10.30
13.30-15.30
8.00-11.00  –
Ghişeul decese 8.00-13.00
13.30-15.30
8.00-13.00
13.30-15.30
8.00-13.00
13.30-15.30
8.00-13.00
13.30-15.30
8.00-13.00 9.00-13.00

Informaţii suplimentare găsiţi aici

http://www.sibiu.ro/ro2/cic/unact.php?id=125

http://www.sibiuvirtual.ro/acte-necesare-cununie-civila.php

<h2> Studioblitz vă prezintă Actele necesare pentru cununia civilă Sibiu. </h2>

Despre autor

Echipa StudioBlitz

Numele meu este Sorin Latia, fondatorul www.studioblitz.ro si blog.studioblitz.ro. Iti urez bine ai venit pe website!

Adauga un comentariu

Leave a Comment