Actele necesare pentru cununia civilă Arad

 

 

Primăria Arad vă prezintă "Actele necesare pentru cununia civilă - Arad"

Actele necesare pentru cununia civilă – Arad

Dragi miri, dacă domiciliul vostru este în acest oraş, atunci actele necesare pentru cununia civilă – Arad, sunt:

Daca vrei sa vezi si mai multe filme studioblitz te invitam la noi pe site

I.Actele de identitate – original + xerocopie:

1.Buletin de identitate sau cărţi de identitate valabile pentru cetăţenii români care au domiciliul în România, precum şi pentru cetăţenii ţărilor care fac parte din Uniunea Europeană.

2.Paşapoartele pentru cetăţenii români domiciliaţi în străinătate şi cetăţenii străini.

Daca vrei sa vezi si mai multe filme studioblitz te invitam la noi pe site

3.Carnetele de identitate pentru persoanele fără cetăţenie.

II.Certificatele de naştere:

1.Certificatele în original însoţite de câte o xerocopie

2.Cetăţenii străini care nu sunt născuţi în România, vor prezenta certificate de naştere în original, apostilate cu Apostila Convenţiei de la Haga + traducere legalizată.

Daca vrei sa vezi si mai multe filme studioblitz te invitam la noi pe site

III.Certificate medicale prenupţiale:

1.Se obţin de la medicul de familie pe baza analizelor

2.Vor purta menţiunea expresă „se poate căsători”.

IV.Alte acte:

1.Dovada desfacerii sau încetării căsătoriei anterioare:

a).Sentinţa de divorţ, definitivă şi irevocabilă.

b).Certificatul de deces al fostului soţ – original şi xerocopie

2.Aprobarea primarului în cazul încheierii căsătoriei în afara sediului primariei, dacă din motive temeinice unul dintre soţi se afla în imposibilitatea de a se prezenta (bolnav netransportabil – este necesară  adeverinţă medicală);

3.Încuviinţarea primarului pentru încheierea căsătoriei înainte de termenul de 10 zile.

V.Acte necesare pentru cetăţenii străini la încheierea căsătoriei în România:

Daca vrei sa vezi si mai multe filme studioblitz te invitam la noi pe site

1.Actele de identitate – original şi xerocopie

2.Certificat de naştere original şi apostilat, xerocopie + traducere legalizată

3.Certificat medical prenupţial ( eliberat de o autoritate sanitară din România)

4.În cazul unei căsătorii anterioare, documentele prin care să se facă dovada desfacerii sau încetării acesteia (în original, apostilat + traducere legalizată)

5.Dovadă eliberată ori autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România, din care să rezulte că viitorul soţ cetăţean străin îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România.

6.Cetăţenii  statelor cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică, pot prezenta documente eliberate de autorităţile competente de la locul de domiciliu (certificat de cutumă)-Albania, Austria,  Belgia, Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Cehia, China, Coreea, Croaţia, Cuba, Franţa,Israel, Republica Moldova, Mongolia, Polonia, Federaţia Rusă, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Ucraina.

7.În cazul în care statul, al cărui cetăţean este, nu are misiune diplomatică sau oficiu consular acreditat în România – declaraţie dată pe propria răspundere, autentificată de un notar public din care să rezulte că viitorul soţ, cetăţean străin sau apatrid, nu este căsătorit şi îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România.Pentru apatrizi legea naţională este legea statului în care îşi au domiciliul sau reşedinţa.

8.Declaraţie notarială pe propria răspundere care să conţină toate datele de stare civilă (nume, prenume, data şi locul naşterii, domiciliul, nume şi prenume părinţi.).

9.Dacă viitorul soţ, cetăţean străin, nu este cunoscător al limbii române oficierea căsătoriei se va face obligatoriu în prezenţa unui traducător autorizat.

10.Cetăţenii germani– pe lângă dovada eliberată de Misiunea Diplomatică vor trebui să prezinte şi un certificat de capacitate de căsătorie, apostilat, eliberat de oficiul de stare civilă competent din Germania, împreună cu traducerea acestuia în limba română, legalizată de un notar public din România.

IMPORTANT!

1.Viitorii soţi se vor prezenta împreună în vederea înregistrării declaraţiei de căsătorie, cu actele menţionate mai sus. Căsătoria se încheie între a 10-a şi a 14-a zi de la înregistrarea declaraţiei de căsătorie.

2.Este necesar ca cel puţin unul din viitorii soţi să aibă domiciliul sau reşedinţa în Arad.

3.Vârsta minimă necesară pentru încheierea căsătoriei este de 18 ani.

4.Cu privire la nume, soţii au posibilitatea:

a).să păstreze fiecare numele pe care l-au avut înainte de căsătorie,

b).să ia amîndoi numele unuia dintre soţi,

c),să poarte numele lor reunite

5.La oficierea căsătoriei este obligatorie prezenţa a doi martori, persoane majore, având asupra lor actele de identitate.

 

Despre autor

Echipa StudioBlitz

Numele meu este Sorin Latia, fondatorul www.studioblitz.ro si blog.studioblitz.ro. Iti urez bine ai venit pe website!

Leave a Comment