Acte necesare pentru cununia civilă Galaţi

În acest articol vă voi vorbi despre acte necesare pentru cununia civilă Galaţi, care este cel mai mare oraș al judeţului Galaţi, județ situat în apropiere de colţul celor trei frontiere în Moldova şi unul dintre cele mai mari centre economice din România, respectiv Moldova.

Daca vrei sa vezi si mai multe filme studioblitz te invitam la noi pe site

Înregistrarea căsătoriei

Căsătoria se încheie la Serviciul de Stare Civilă Galaţi dacă cel puţin unul dintre soţi are domiciliul stabil sau reşedinţa în municipiul Galaţi.Prin exceptie, căsătoria se poate încheia la Serviciul de Stare Civilă Galaţi chiar dacă viitorii soţi nu au domiciliul sau reşedinţa în raza municipiului Galaţi,cu aprobarea primarului.

Prezenta fotografului la cununia civila se face numai pe baza de programare la 0770720949. Pret 300 de lei, fara limita de fotografii.
Acte necesare pentru cununia civilă Galaţi

Bogdan Peptine

Acte necesare pentru cununia civilă Galaţi

Actele pentru încheierea căsătoriei se depun cu 10 zile calendaristice înainte, termen în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.

Certificatul medical prenupţial (privind starea sănătăţii) este valabil 14 zile de la data emiterii şi trebuie să fie valabil atât la data depunerii actelor cât şi la data căsătoriei, să conţină parafa şi semnătura medicului şi mentiunea expresă „Se poate căsători”. În declaraţia de căsătorie, viitorii soţi vor menţiona regimul matrimonial ales.Ei pot opta între: regimul comunităţii legale, regimul separaţiei de bunuri, regimul comunităţii convenţionale.

Daca vrei sa vezi si mai multe filme studioblitz te invitam la noi pe site
Acte necesare pentru cununia civilă Galaţi

Fine Society

În situaţia în care viitorii soţi stabilesc un alt regim matrimonial decât cel al comunităţii legale, aceştia vor prezenta convenţia matrimonială autentificată de către un notar public.

Numele de familie al soţilor dupa căsătorie poate fi: numele dinaintea căsătoriei, numele oricăruia dintre soţi, numele lor reunite, unul dintre soţi îşi păstrează numele dinaintea căsătoriei, iar celălalt soţ poate să poarte numele lor reunite.

La oficierea căsătoriei, actul de identitate al soţului care îşi schimbă numele va fi invalidat urmând a fi preschimbat în termen de 15 zile. Celor care doresc să călătorească în străinătate imediat după oficierea căsătoriei şi au actul de identitate invalidat se recomandă să solicite informaţii suplimentare de la instituţiile abilitate.

Taxa de căsătorie în zilele nelucrătoare este de 95 lei. Nu se percepe taxă pentru oficierea căsătoriei în zilele lucrătoare. De retinut este faptul ca nu se asigură servicii foto-video.

Daca vrei sa vezi si mai multe filme studioblitz te invitam la noi pe site

Căsătoria între cetăţeni români. Acte necesare prentru cununia civilă Galaţi sunt:

Acte necesare pentru cununia civilă Galaţi

Catalin Tudose

– Actele de identitate valabile ale ambilor soţi (original şi copie). Unul dintre soţi trebuie să aiba domicilul sau reşedinţa în municipiul Galati;

– Certificatele de naştere ale viitorilor soţi (original şi copie);

– Certificatele medicale prenupţiale eliberate de medic, cu menţiunea expresă «se poate căsători»; certificatele prenupţiale sunt valabile 14 zile calendaristice de la data emiterii şi trebuie să fie valabile şi la data oficierii.

După caz, acte din care să rezulte desfacerea căsătoriilor anterioare:

– Certificatul de deces al soţului/soţiei şi certificatul de căsătorie(original şi copie);

– Sentinţa/sentinţele de divorţ definitive şi irevocabile(original şi copie);

– Certificatul de divorţ (în cazul divorţului pe cale administrativă), original şi copie.

Acte necesare pentru cununia civilă Galaţi

Fotografie de nunta

Căsătoria între un cetăţean român şi un un cetăţean străin:

Cetăţeanul român va prezenta actele menţionate la „Căsătoria între cetăţeni români”.

Daca vrei sa vezi si mai multe filme studioblitz te invitam la noi pe site

Cetăţeanul străin va prezenta:

– Paşaport (original şi copie) – în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României – sau act de identitate, original şi copie (în cazul cetăţenilor din statele membre ale U.E.);

– Actul de identitate al cetăţeanului străin şi viza acordată acestuia în vederea şederii pe teritoriul României trebuie să fie valabile atât la data depunerii dosarului de căsătorie cât şi la data oficierii căsătoriei.

– Certificat de naştere original şi copie şi după caz: apostilat cu Apostila Conventiei de la Haga sau supralegalizat în funcţie de statul emitent. Certificatul de naştere va fi tradus şi legalizat la un birou notarial de pe teritoriul României.

– Dovada eliberată/autentificată de misiunile diplomatice/oficiile consulare acreditate în România din care să rezulte că cetăţeanul străin îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională şi nu există impedimente pentru încheierea căsătoriei în România.

– Cetăţenii statelor cu care România a incheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică în materie civilă ori de dreptul familiei vor prezenta documente eliberate de autorităţile competente ale statului de cetăţenie, datate recent – maximum 3 luni de la emitere;

– Traducerea în limba română, legalizată la un notar din România a dovezii certificatului menţionat anterior;

Acte necesare pentru cununia civilă Galaţi

Laurentiu Nica Photography

– Un document care să ateste domiciliul din străinătate al cetăţeanului sau declaraţie pe propria raspundere data la un birou notarial din Romania privind domiciliul din ţara de origine;

– Certificat medical prenupţial eliberat de un medic din România, care să poarte mentiunea „Se poate căsători”;

– Declaraţie pe propria răspundere, autentificată de un notar public privind domiciliul complet din ţara de provenienţă, dacă este cunoscător al limbii române scris/citit, starea civilă înaintea căsătoriei, îndeplinirea condiţiilor de fond cerute de legea sa naţionala pentru încheierea unei căsătorii în România;

– După caz, dovada desfacerii căsătoriilor anterioare prin sentinţe de divorţ sau certificate de deces însotite de certificatele de căsătorie, apostilate sau supralegalizate în functie de ţară, traduse şi legalizate de un birou notarial de pe teritoriul României.

– În cazul cetăţenilor străini care nu cunosc limba română, la încheierea căsătoriei este obligatorie prezenţa unui interpret autorizat.

http://www.primaria.galati.ro/portal/printer.php?type=P&id=177

 

 

Despre autor

Mihaela Gheorghe

2 Comentarii

  • Bun gasit,

    Detaliat si pe intelesul tuturor informatiile de mai sus, dar lipseste si o alta informatie care, la randul ei, e la fel de importanta si anume: nu ati facut referire la ce acte trebuiesc depuse pentru inregistrarea casatoriei a unui cetatean roman (Galati de exemplu) atunci cand acesta a incheiat cununia civila in alt stat european. Mentionez casatorie intre cetatean roman si strain din E.U.
    M-as bucura sa primesc aceste informatii prin e-mail. Va multumesc.
    Cleopatra K.

    • SE NUMEȘTE TRANSCRIEREA CĂSĂTORIEI, CEEA CE VA INTERESEAZĂ PE DUMNEAVOASTRĂ, ȘI E DIFERIT DE CEEA CE ÎNSEAMNĂ CĂSĂTORIE CU DEPUNERE DE ACTE , RESPECTIV DECLARAȚIE DE CĂSĂTORIE ȘI CELELALTE.

Leave a Comment