Acte cununie civilă Hunedoara

Cununie civilă Hunedoara

Cununie civilă Hunedoara

Azi va voi prezente actele pentru cununia civilă dintr-un judeţ transilvănean – Hunedoara.

teilor.ro

Înregistrarea căsătoriei

Se face la primăria localităţii în care unul dintre viitorii soţi domiciliază sau are reşedinţa.

Înregistrarea se face în baza declaraţiei de căsătorie date în scris în faţa delegatului de stare civilă (în care trebuie să precizeze:- dorinţa viitorilor soţi de a se căsători, faptul că cei care vor să se căsătorească au luat cunoştinţă reciproc de stare sănătăţii lor şi de condiţiile prevăzute în Codul familiei art. 4 – 10 şi 27 , numele de familie pe care îl vor purta viitorii soţi în timpul căsătoriei)

teilor.ro

1.Actele de identitate (sau paşapoartele pentru cetăţenii străini şi pentru cetăţenii romani care domiciliază in străinătate) în original si copie xerox, valabile atât la depunerea actelor cât si la data oficierii căsătoriei (cel puţin unul dintre solicitanţi sa aibă domiciliul sau reşedinţa in municipiul Brad).

2. Certificatele de naştere (în original si copie xerox pe ambele feţe, nelegalizată )

3. Certificatele medicale prenupţiale (valabile 14 zile de la data emiterii si care trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana în cauză se poate căsători);

Pentru cetăţeni străini, sunt necesare următoarele acte:

teilor.ro

– paşaport,

– certificat de naştere în original apostilat,

– xerocopie legalizată,

– traducere autentificată în România,

teilor.ro

– certificat de cutumă,

– certificat prenupţial (analizele medicale făcute în România),

– sentinţa de divorţ în original, definitivă, apostilată şi traducere autentificată în România; în cazul când din sentinţa de divorţ nu rezultă ce nume vor purta soţii este necesară o declaraţie pe propria răspundere din partea soţilor, din care să rezulte numele pe care aceştia doresc să-l poarte în urma divorţului, tradusă în România),

– xerocopie de pe un act valabil privind domiciliul cetăţeanului străin,

– translator autorizat în cazul în care cetăţeanul străin nu cunoaşte  limba română.

În caz de deces: actul care atesta faptul ca a încetat căsătoria anterioara prin decesul soţului, in original cu apostilă, copie si traducere legalizata.

În cazul în care ambii soţi sunt cetăţeni străini sau cetăţeni romani cu domiciliul în străinătate va fi necesar sa se facă dovada şederii în municipiul Brad în intervalul cuprins între data depunerii actelor şi data oficierii căsătoriei.

– este obligatorie prezenţa fizică a ambilor soţi la depunerea actelor

– căsătoria se poate încheia la expirarea termenului de 10 zile în care să cuprindă după expirarea termenului de 10 zile, căsătoria se poate încheia numai până la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale prenupţiale.

Pentru cei care nu sunt la prima căsătorie :

Pe lângă actele menţionate mai sus, în funcţie de situaţie, în cazul în care căsătoria anterioară a fost desfăcută prin divorţ sau decesul unuia dintre soţi, solicitanţii mai au nevoie de următoarele acte :

– În caz de divorţ: sentinţa de divorţ- rămasă definitivă.

– În cazul unei căsătorii încheiate în România şi divorţul s-a pronunţat de către o instanţă de judecată din altă ţară, sentinţa/hotărârea de divorţ trebuie recunoscută pe teritoriul României;

– În caz de deces: certificatul de deces al celui decedat, în original şi copie legalizată.

– În cazul în care din căsătoria anterioară au rezultat copii şi aceştia sunt în îngrijirea soţului/soţiei care se recăsătoreşte, se vor prezenta certificatele de naştere în original şi copie nelegalizata.

– La data încheierii căsătoriei, conform legislaţiei în vigoare viitorii soţi vor fi însoţiţi de doi martori, cu buletinele de identitate valabile .

Ora şi data oficierii se stabileşte de către ofiţerul de stare civilă, în funcţie de dorinţele dvs. şi de posibilităţile conferite de programul serviciului .

Atenţie

Nu se oficiază căsătoria pe baza unui act de identitate expirat sau dacă nu se asigură prezenţa a doi martori cu acte de identitate valabile.

Alte informaţii necesare găsiţi aici:

http://www.primariabrad.ro/index.php/publisher/articleview/frmArticleID/45/#casatorie

http://www.primariahd.ro/pagina/acte-necesare

 

Despre autor

Echipa StudioBlitz

Numele meu este Sorin Latia, fondatorul www.studioblitz.ro si blog.studioblitz.ro. Iti urez bine ai venit pe website!

1 Comentariu

Leave a Comment